VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

Közbeszerzési tanácsadásunk segíti azon vállalkozásokat, melyek a közbeszerzés világába kívánnak belépni.

Közbeszerzési pályázatírás

Szolgáltatásunk tehermentesíti a vállalkozást, gyorsabbá teszi az ajánlattételt, hiszen a bonyolult közbeszerzési szabályozások között segít eligazodni, és így segíti elő az érvényes ajánlattételt az Ön számára. A New-Line Kft. teljes körű szolgáltatást és megbízható, precíz szakértőket biztosít vállalkozása számára.
Közbeszerzési pályázatírás abban segíti a pályázó vállalkozást, hogy közbeszerzési szempontból szabályos pályázatot tudjon a vállalkozó elkészíteni.

Ez a szolgáltatásunk nagymértékben hatékonyabbá és eredményesebbé teszi a pályázást a vállalkozások számára.

Ha az Ön vállalkozása egy adott közbeszerzési eljárásban ajánlatot kíván tenni, úgy segíthetünk Önnek az ajánlat elkészítésében.

Szakértőink gyakorlata a közbeszerzési eljárások területén lehetővé teszi, hogy Ön és cége teljes körű, gyakorlatias, gyors szolgáltatást kapjon, amelynek célja, hogy az eljárásban való részvétele eredményes legyen. Cégünk szakértői hivatalos felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadók.

A közbeszerzési eljárások során benyújtott ajánlatok érvénytelenségét apróbb tartalmi hiányosságok eredményezik. Az apró hiányosságok megakadályozzák, hogy az ajánlattevő nyertes lehessen. Az érvénytelenség kiküszöbölhető, ha az ajánlat összeállításában külső, szakmailag felkészült tanácsadót von be.

A benyújtandó dokumentumokat elkészítjük, előkészítjük Önnek:

– A részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívásnak, dokumentációnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő igazolások kigyűjtése az ajánlattevő részére,
– Pénzügyi/gazdasági szakmai alkalmasság igazolásai,
– Műszaki/szakmai alkalmasság igazolásai,
– Kizáró okok igazolásai,
– egyéb dokumentumok (Cégkivonat, aláírási címpéldány, nyilatkozatok stb.)
– a Felhívásban és a Dokumentációban előírt formai követelmények (oldalszámozás, példányszám, stb.)

Nem terjed ki a tanácsadás az ajánlat műszaki, szakmai tartalmára!

Az ezt követően összeállított végleges pályázati anyagot ismételten áttekintjük, hogy az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfeleljen.