ÖNKORMÁNYZATOK, INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

Szolgáltatásaink célja, hogy a közbeszerzési eljárások teljes spektrumát lefedjük, és így segítsük az ajánlatkérőket céljaik megvalósításában. Teljes körű, havi, vagy eseti tanácsadás, közbeszerzési szabályzat készítése.

A New-Line Kft. rendelkezik felelős akkredilált közbeszerzési szaktanácsadóval.

I. Közbeszerzési eljárás teljes körű tanácsadása:

Hirdetmények elkészítése:
– ajánlati, részvételi felhívás előkészítése, elkészítése,
– további hirdetmények készítése az eljárás során,
– tájékoztató készítése az eljárás során,
– előzetes összesített tájékoztató előkészítése, elkészítése,
– felhívást módosító, visszavonó hirdetmények előkészítése, elkészítése.

Dokumentáció készítése:
– dokumentáció előkészítése, elkészítése a beszerzés műszaki tartalmát kivéve. (Megállapodás esetén dokumentáció árusítása)

Ajánlatok bontása, eredményhirdetés:
– eljárási cselekményekről jegyzőkönyv készítése
– helyszíni bejárás
– konzultáció,
– kiegészítő tájékoztatás,
– döntés előkészítés elősegítése
– az eljáráshoz tartozó dokumentumok, jegyzőkönyvek előkészítése és elkészítése.
– a közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló összegezés elkészítése

II. Közbeszerzési szabályzat készítése:

– eddigi szabályozási rendszer áttekintését,
– felelősségi körök áttekintését,
– felelősségi körök újbóli meghatározására javaslattétel,
– szabályzat összeállítását,
– egyeztetést a szabályzatról.

III. Általános havi közbeszerzési tanácsadás

– havi átalány alapján folyamatos tanácsadás,
– közbeszerzési terv előkészítése, elkészítése,
– éves statisztikai összegezés előkészítése, elkészítése.

IV. Általános eseti közbeszerzési tanácsadás

– eljárás egyes részeivel kapcsolatos tanácsadás
– közbeszerzési szabályzat áttekintése, javaslattétel
– közbeszerzési iratminták áttekintése, javaslattétel
– esetleges vizsgálat előtt (ÁSZ, NFÜ, EKKE) a dokumentumok áttekintése, rendezése